Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια διαφόρων ειδών βελόνων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων ειδών, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 7.209,68 προ Φ.Π.Α. ή € 8.940,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους, πιθανή ποσότητα 102.100 τμχ.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism