Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08.04.2019 και ώρα 18:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06.05.2019 και ώρα 17:00

Προϋπολογισμός: € 949.317,60, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism