Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "Αμοιβή Υπηρεσιών Υπαλλήλων Πλυντηρίων"

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών "Αμοιβή Υπηρεσιών Υπαλλήλων Πλυντηρίων".

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 20.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism