Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια δυο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δυο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων.

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 22.320,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism