Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο.

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 33.480,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό: τηλ. 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism