Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων υλικών Μ.Τ.Ν.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Μ.Τ.Ν., πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 23.150,40 προ Φ.Π.Α. ή € 26.160,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους, πιθανή ποσότητα 14.420 τμχ.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, χαμηλότερη τιμή.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism