Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστήρων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστήρων εργαστηρίων εκτός αναλυτών, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 36.209,68, προ Φ.Π.Α. ή € 44.900,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους, πιθανή ποσότητα 64.533 τμχ.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, χαμηλότερη τιμή.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism