Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού τμήματος

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού τμήματος.

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 17.980,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό: τηλ. 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism