Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

10 Διαγωνισμοί από το 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί 10 συνοπτικούς διαγωνισμούς για:

Προμήθεια «Διαλύματα έγχυσης»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 51.300,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 48.700,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια εμβολίων
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 25.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 61.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Φάρμακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 63.145,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 37.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Διαλύματα παρεντερικής διατροφής»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 56.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 61.600,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Αντιπρωτοζωικά»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 58.200,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Αναγλητικά»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 55.800,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προφορών: 22 Ιουλίου 209, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism