Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου παροχής "σίτισης ιατρών"

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Γ' επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής "σίτισης ιατρών" για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού € 302.325,14 με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09.07.2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28.08.2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 02.09.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 03.09.2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism