Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HEWLETT PACKARD-DIGITAL-COMPAQ, του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (ATM) της ΥΠΑ με την ονομασία PALLAS UPGRADE.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23.7.2019 και ώρα 00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02.08.2019 και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Έξι μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Προϋπολογισμός: € 124.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism