Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων υλικών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών των Αερολιμένων Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29.7.2019 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 30.7.2019

Συνολικός προϋπολογισμός: € 37.200,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism