Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

5 Διαγωνισμοί από το Γ. Ν. Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια 5 συνοπτικών διαγωνισμών για:

Ανάλυση νερού (υπηρεσίες αναλύσεων)
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 8.064,52 προ Φ.Π.Α. ή € 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια αντιδραστήρων ουρολογίας
Προϋπολογισθείσας δαπάνης € 7.258,07 προ Φ.Π.Α. ή € 9.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 1.985,37 προ Φ.Π.Α. ή € 2.461,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια των ειδών:
Βαμβάκι Υδρόφιλο
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 1.203,54 προ Φ.Π.Α. ή € 1.360,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Χαρτοβάμβακας
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 5.766,13 προ Φ.Π.Α. ή € 7.150,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:30
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Ανάθεση του έργου: υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού, χωρίς ανταλλακτικά
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 5.750,00 προ Φ.Π.Α. ή € 7.130,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:30
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism