Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια στρατιωτικών σκύλων

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σκοπό την σύναψη σύμφωνίας-πλαίσιο τριών ετών για την προμήθεια στρατιωτικών σκύλων φρούρησης-ανίχνευσης-έρευνας και διάδωσης.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 154.556,45

Ποσότητα: 70 στρατιωτικοί σκύλοι, 3 στρατιωτικοί σκύλοι εκρηκτικών μηχανοσμών-ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, 2 στρατιωτικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης σε βάθος τριετίας

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 3 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυανατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσοφρών: 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism