Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) προκηρύσσει 3ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα προμήθεια εξοπλισμού (υποστήριξη Α/Φ-Ε/Π), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κατάθεση δικαιολογητικών: 09 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των φακέλων θα διενεργηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism