Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια διαφόρων ειδών βελονών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων ειδών.

Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 2.466,45 προ Φ.Π.Α. ή € 3.058,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους. Πιθανή ποσότητα: 220 τμχ

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism