Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων" για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα μηνών.

Προϋπολογισμός: € 116.129,03 προ Φ.Π.Α. ή € 144.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 6.8.2019 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονική υποβολή: Παρασκευή 23.8.2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Παρασκευή 30.8.2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism