Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για εργοστασιακή συντήρηση υλικού PROPELLER

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο "εργοστασιακή συντήρηση υλικού PROPELLER".

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 1.980.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 04 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism