Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος για ορθοπεδική χρήση

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια ενός ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για ορθοπεδική χρήση , "Συσκευές Ακτινοσκόπησης".

Ανώτατης δαπάνης € 85.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism