Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάδειξη προμηθευτή/των νωπών κρεάτων

Ανακοινώνεται ότι την 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή/των νωπών κρεάτων, για τις Μονάδες της Φρουράς Πολύκαστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας, διαρκείας ενός έτους με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης έως 6 μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση της χαμηλότερης τιμής για κάθε είδος ξεχωριστά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 23430-53206


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism