Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια 15 εγχειριδίων JEPPESEN AIRWAY MANUAL

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια 15 εγχειριδίων JEPPESEN AIRWAY MANUAL.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων): € 1.200,00

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09.09.2019

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism