Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για καθαριότητα χώρων

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας/Στρατόπεδο Παπάγου-Πεντάγωνο διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη συνεργείου για την καθαριότητα χώρων ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ-ΥΠΕΚΑ-ΟΛΚΑ-Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου-Αερονομίας-ΥΠΗΔ και καθαρισμού σκευών Λέσχης Αξκων ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 580.645,17 ποσό επιβαρυμένο με Φ.Π.Α. 24% και € 720.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α., για μια τριετία (€ 240.000,00 ετησίως)

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

Διάρκεια σύμβασης: Συμφωνία-πλαίσιο τρία έτη

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 09 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism