Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί από το 424 Γ. Σ. Ν. Εκπ.

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί πέντε συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Παροχή Υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 9.300,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Παροχή Υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 53.320,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00
Για περισσότερες πληροφορίες: 2310381080.

Παροχή Υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 62.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Για περισσότερες πληροφορίες: 2310381080.

Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 29.202,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30
Για περισσότερες πληροφορίες: 2310381080.

Προμήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 27.528,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism