Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους € 807.310,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 26 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 02 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism