Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ναυπλιέων

Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοιχτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανημάτων έργου με α/α συστήματος 77134 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικό ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι € 210.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.09.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27.09.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism