Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων-είδη παντοπωλείου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) για κάλυψη αναγκών περίπου δέκα μηνών.

Ποσότητα: 47185, ανά Μον. Μέτρησης: 6428 κιλά, 14112 συσκ., 26645 τμχ.

Προϋπολογισθείσας δαπάνης: € 18.584,07 προ Φ.Π.Α. ή € 21.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism