Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του υγρού κλιβάνου αποστείρωσης"

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Γραφείο Προμηθειών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών "Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του υγρού κλιβάνου αποστείρωσης".

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 44.268,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 7 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism