Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οργανικών μονάδων της ΥΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας € 15.436,24.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 03/10/2019 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας 07/10/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism