Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια συσσωρευτών για την αποκατάσταση λειτουργίας συστημάτων και εξοπλισμού

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για συσσωρευτών για την αποκατάσταση της λειτουργίας συστημάτων και εξοπλισμού των ΤΥΜ, ΚΕΠ, ΚΑΛΜΗ, ΚΑΖΑΣ, ΚΑΧΙΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας € 34.230,00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/10/2019 και ώρα 14:30 μ.μ

Ημερομηνία διενέργειας: 04/10/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism