Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ασθενοφόρου

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού διενεργεί ανοιχτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια ενός ασθενοφόρου έναντι εκτιμώμενης αξίας € 129.032,00, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 16/10/2019 και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/10/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας/διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών): 30/10/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism