Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια μεταλλικών μονών κρεβατιών και στρωμάτων

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Στρατόπεδο Παπάγου διενεργεί ανοιχτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια μεταλλικών μονών υπερκείμενων κρεβατιών (κουκέτα=δυο μονά κρεβάτια) και στρωμάτων από αφρώδες πλαστικό.

Ποσότητα: 2.960

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 1.101.120,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 18 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 1 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism