Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών εξοπλισμού οικίσκων

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Στρατόπεδο Παπάγου διενεργεί ανοιχτή, διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια λοιπών ειδών εξοπλισμού οικίσκων.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 573.723,20, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση τη καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism