Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών εστίασης και διαφόρων ειδών καθαριότητας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας, πιθανής δαπάνης € 7.862,90 προ Φ.Π.Α. ή € 9.750,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και ειδών εστίασης, πιθανής δαπάνης € 2.620,97 προ Φ.Π.Α. ή € 3.250,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:30.

 

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism