Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού & προμήθεια υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί δυο επαναληπτικούς, συνοπτικούς διαγωνισμούς για:


Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Ανοσοσφαιρίνες»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 61.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής
Προϋπολογισμός διακήρυξης: €16.317,41, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 18 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism