Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού € 201.500,00 με Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 23-10-2019 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 29-10-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 30-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism