Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια συσκευής οπτικής τομογραφίας

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια συσκευής οπτικής τομογραφίας συνοχής Spectral Domain με έγχρωμη εικόνα, αυτοφθορισμό και αναβάθμιση.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 161.200,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 7 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 14 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism