Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί για υλικά και επισκευή SUPER PUMA

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί ανοικτή διαδικασία δυο ηλεκτρονικών διαγωνισμών με αντικείμενα:


Προμήθεια τριών σετ πλωτήρων ΛΟΖ, για Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 456.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά σετ)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 06 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια τριών σετ φιαλών πλωτήρων ΛΟΖ, για Ε/Π SUPER PUMA
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 189.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά σετ)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 06 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism