Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για Βιοχημικές εξετάσεις

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Α επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για Βιοχημικές εξετάσεις με παραχώρηση βιοχημικού αναλυτή μικρής παραγωγικότητας, συνολικού προϋπολογισμού € 380.000,00 με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 11-11-2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 14-11-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 15-11-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism