Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για "Διοικητική Υποστήριξη" (εξωτερικός σύμβουλος)

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη "Διοικητική Υποστήριξη" (εξωτερικός σύμβουλος-External Expertis and Services), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 31.834,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism