Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια "Αποστειρωμένες Κομπρέσες"

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί επαναληπτικό, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια "Αποστειρωμένες Κομπρέσες".

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 55.300,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism