Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών-υλικών συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών-υλικών συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων του Κρατικού Αερολιμένα Αράξου (ΚΑΑΞ).

Συνολικός προϋπολογισμός: € 16.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-10-2019 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 30-10-2019

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism