Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί δυο διαγωνισμούς με αντικείμενα:


«Αναβάθμιση υπαρχόντων servers και προμήθεια εφεδρικών»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 22.419,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.

«Προμήθεια δυο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 22.320,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism