Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση 14 οδοντιατρικών συγκροτημάτων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση 14 οδοντιατρικών συγκροτημάτων, συνολικού προϋπολογισμού € 233.996,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 4-11-2019 στις 18:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Πέμπτη 7-11-2019 στις 14:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 8-11-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism