Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • Διαγωνισμός για προμήθεια μονάδων μετατροπής διεπαφών αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών και συστήματος μετατροπής πρωτοκόλλων αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών φωνής

Διαγωνισμός για προμήθεια μονάδων μετατροπής διεπαφών αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών και συστήματος μετατροπής πρωτοκόλλων αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών φωνής

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτό, επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής την προμήθεια

α. μονάδων μετατροπής διεπαφών αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών φωνής σε διεπαφές VoIP για το ΚΕΠΑΘΜ

β. Συστήματος μετατροπής πρωτοκόλλων αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών φωνής σε VoIP για τον Αερολιμένα Κω

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 6-11-2019 και ώρα 00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-11-2019 και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Έξι μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Προϋπολογισμός: € 150.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism