Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν Τεχνικό Ασφαλείας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια επαναληπτικού, συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου "παροχή υπηρεσιών και ασφάλειας από έναν Τεχνικό Ασφαλείας", ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου του τεχνικού ασφαλείας, για το προσωπικό του Γ. Ν. Ζ., για ένα έτος.

Σύνολο ωρών ετήσιας απασχόλησης: 260 ώρες περίπου

Προϋπολογισμός δαπάνης: € 3.145,16 προ Φ.Π.Α. ή € 3.900,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:30

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism