Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια οχημάτων

Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοιχτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων με α/α συστήματος 81347 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική αποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι € 57.418,94, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17.11.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59

 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism