Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης συνολικού προϋπολογισμού € 26.288,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 19-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18-11-2019 στις 14:00 μ.μ.

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism