Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί πέντε συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Παροχή υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ιατρικών και βιολογικών εργαστηριών-βιοχημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου, για ένα έτος»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 18.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Παροχή υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΔΕ Χειριστή ιατρικών συσκευών, για το χειρισμό Η/Υ/ με λογισμικό ελέγχου και του συστήματος αρχειοθέτησης και επαλήθευσης του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 22.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Παροχή υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς και δχσης δεδομένων του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 22.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Παροχή υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, για το χειρισμό του Αξονικού Τομογράφου-Εξομοιωτή και του συστήματος ηλεκτρονικής απεικόνισης επιπέδου ψηφιακού ανιχνευτή του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 22.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Παροχή υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 20.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism