Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί έξι συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια Νευροχειρουργικών εργαλείων
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 30.282,78, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.:2310381080.

Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια στολών μαγείρων, τεχνικής υπηρεσίας, νοσηλευτών)
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 12.500,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310381080.

Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Αντιμυκητιασικά τοπικής χρήσης»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 63.221,58, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310381080.

Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Ιατρικά Διαλύματα»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 10.100,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310381080.

Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Ενέσιμα διαλύματα»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 62.485,068, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310381080.

Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 50.005,452, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism