Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για συντήρηση ακτινολογικών εργαστηρίων και φυσιοθεραπευτηρίων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων των ακτινολογικών εργαστηρίων και των φυσιοθεραπευτηρίων 14 Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.844,94, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28/11/2019 στις 14:00 μ.μ.

 

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism